Årsmöteshandlingar 2021

Här hittar du alla handlingar till Norrögårdens årsstämma 2021.


Eftersom läget när det gäller smittrisk fortfarande är ovisst har styrelsen beslutat att inte genomföra ett årsmöte under 2021.


Styrelsemedlemmarna sitter kvar fram till årsmötet i februari 2022 och föreningen har klarat sig bra ekonomiskt. 


Redovisningen för 2020 hittar du här nedan.När du klickar på en handling öppnas den i ett nytt fönster.

Du får upp ett PDF-dokument som du både kan spara och skriva ut.

Har du inte Acrobat Reader, som öppnar PDF-filer, kan du ladda ner programmet gratis från

den här länken:

https://acrobat.adobe.com/se/sv/acrobat/pdf-reader.html

Kopiera länken och klistra in den i sökfältet på din webbläsare


Kallelse

Dagordning/Föredragningslista

Verksamhetsberättelse

Resultaträkning
Balansräkning och budget

Revisionsberättelse